Çağrı Metni

II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu hedef kitlenin psikolojik sağlığıyla ilişkili tüm alanlardan sözlü ve poster bildiri sunumlarına açıktır. Sözlü ve Poster bildirilerin konusu hakkında bir sınırlama yapılmamıştır. Bununla birlikte aşağıda bildiri başvurusu yapılabilecek bazı alanlar belirtilmiştir.

Mülteci ve sığınmacılarda psikolojik problemler

Epidemiyolojik çalışmalar

Travma ve kriz çalışmaları

Çocuk, ergen, yaşlı, medikal hasta gibi risk gruplarına özgü çalışmalar

Hizmet sağlayanların psikolojik sağlığı

Alan uygulamalarında iyi örnekler

Kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar

Uygulama, araştırma, yayın etiği

Psikolojik sağlık politikaları

Ölçme ve değerlendirme

Özetler Sempozyum Özet Kitabında yayınlanacaktır. Özetlerin yazımında izlenecek kurallar Bildiri Özeti Gönderim Kuralları sayfasında belirtilmiştir. Sözlü ve Poster bildiri özetleri Bildiri Özeti Gönderim Formu doldurularak gönderilmelidir. Belirtilen kurallara uymayan ve e-posta yoluyla yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.  Özet gönderimi için son tarih 5 Nisan 2019 olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi: 5 Nisan 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 8 Nisan 2019

Bildiri Sunacaklar İçin Son Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2019

Programın İlan Edilmesi: 22 Nisan 2019

Katılımcılar İçin Son Kayıt Tarihi: 8 Mayıs 2019