Çağrı Metni

II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu hedef kitlenin psikolojik sağlığıyla ilişkili tüm alanlardan sözlü ve poster bildiri sunumlarına açıktır. Sözlü ve Poster bildirilerin konusu hakkında bir sınırlama yapılmamıştır. Bununla birlikte aşağıda bildiri başvurusu yapılabilecek bazı alanlar belirtilmiştir.

 • Mülteci ve sığınmacılarda psikolojik problemler
 • Epidemiyolojik çalışmalar
 • Travma ve kriz çalışmaları
 • Çocuk, ergen, yaşlı, medikal hasta gibi risk gruplarına özgü çalışmalar
 • Sosyal Hizmet perspektifinden sığınmacılarla çalışmak
 • Hizmet sağlayanların psikolojik sağlığı
 • Alan uygulamalarında iyi örnekler
 • Kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar
 • Uygulama, araştırma, yayın etiği
 • Psikolojik sağlık politikaları
 • Ölçme ve değerlendirme

Özetler Sempozyum Özet Kitabında yayınlanacaktır. Özetlerin yazımında izlenecek kurallar Bildiri Özeti Gönderim Kuralları sayfasında belirtilmiştir. Sözlü ve Poster bildiri özetleri Bildiri Özeti Gönderim Formu doldurularak gönderilmelidir. Belirtilen kurallara uymayan ve e-posta yoluyla yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.  Özet gönderimi için son tarih 5 Nisan 2019 olarak belirlenmiştir.