Kurullar

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Yrd. Doç. Dr. Dilay Eldoğan
Uzm. Psk. Didem Sevük
Öğr. Gör. Mete Yaman
Araş. Gör. Sezin Aydoğ Gürkan
Esin Ağaoğlu


Bilim Kurulu
(Soyadına göre alfabetik sırada)
Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman
Yrd. Doç. Dr. Dilay Eldoğan
Prof. Dr. Gülsen Erden
Doç. Dr. Müjgan İnözü
Yrd. Doç. Dr. Olgu Karan
Dr. Leman Korkmaz
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu
Dr. Nedret Öztan
Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin
Doç. Dr. Sait Uluç
Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı