Kurullar

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban
Dr. Öğr. Üyesi Seda Attepe Özden
Dr. Seval Bekiroğlu
Uzm. Psk. Didem Sevük
Öğr. Gör. Mete Yaman
Arş. Gör. Merve Deniz Pak
Arş. Gör. Beyza Yılmaz
Araş. Gör. Fatih Bayrak
Araş. Gör. Beliz Toroslu
Esin Ağaoğlu


Bilim Kurulu
(Soyadına göre alfabetik sırada)
Dr. Serap Altekin
Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu
Prof. Dr. Gülsen Erden
Uzm. Psk. Ebru Ergin
Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
Dr. Bülent İlik
Doç. Dr. Müjgan İnözü
Dr. Leman Korkmaz
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
Dr. Nedret Öztan
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Şahin Taşğın
Doç. Dr. Sait Uluç
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Pekel Uludağlı